X
تبلیغات
تنهایی یک سرباز

رنجر

تنهایی یک سرباز

تنهایی یک سرباز ابدی است
تمام چیز هایی که در طول روز می بینم  و می شنوم بازیچه ای بیش نیستند و وقتی در پایان هر روز در تاریکی تنها هستم فقط می توانم روی یک چیز تکیه کنم قرآن...
وقتی قسم می خورید که از ارزش ها دفاع کنید تنها خواهید بود .سرنوشت اکثر ما تنها مردن در نبرد هاست و برای عده اندکی از ما که پا به سن پیری می گذاریم تنهایی راه دراز ابدی است و روز های باقیمانده عمر را بدون دوست ، همسر ،فرزند و یا هر کس دیگر سپری خواهیم کرد و هر چقدر که بیشتر پیش می رویم تنهایی بیشتر در عمق وجومان رخنه می کند و هر روز تنها تر خواهیم شد ., و تنهایی شکننده است .........
http://www.turnbacktogod.com/wp-content/uploads/2009/04/a-soldiers-christmas.jpg
+ نوشته شده در ۱۵/۲/۱۳۹۰ساعت ۲۳:۰۹ توسط سید پیمان دسته : نظر(0)